TERMOINVERTER

Zacznij oszczędzać energię, przyczyniając się do poprawy warunków środowiska
naturalnego i obniżając koszty rachunków.

TermoInverter jest urządzeniem, które powstało w celu odzysku ciepła
technologicznego. Poprawa parametrów pracy sprężarek śrubowych, zmniejszenie
zużycia energii i lepsza kondycja ekonomiczna Twojego przedsiębiorstwa. Zobacz,
co jeszcze zyskujesz stawiając na polskie rozwiązania technologiczne!

Podstawowym działaniem TermoInvertera jest odzysk ciepła,

które jest efektem ubocznym pracy sprężarki. Nasz innowacyjny produkt pozwala
na ponowne wykorzystanie tego ciepła, aby w rezultacie minimalizować koszty
utrzymania i poprawiając warunki pracy. Jak wskazują badania, system
sprężonego powietrza pozwala obniżyć zużycie energii o 40%, choć tylko 10%
ciepła odpadowego sprężarek jest zamieniane w energię sprężonego powietrza.
Poprzez odbiór ciepła z oleju sprężarki można odzyskać i efektywnie wykorzystać
co najmniej 70% energii wykorzystanej do sprężania, co oznacza ok. 30% energii
technologicznej. Jednocześnie poprawie podlegają parametry pracy sprężarek
i wzrasta ich żywotność.

Założenie: 4000 h pracy rocznie, średni koszt paliwa (gaz ziemny) 0,20 zł/kWh

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTAĆ ENERGIĘ CIEPŁA ODPADOWEGO ŚRUBOWYCH SPRĘŻAREK POWIETRZA?

  • Podgrzewając wodę technologiczną lub sanitarną przez cały okres produkcyjny,
  • Rezygnując z obecnego źródła zasilania w ciepłą wodę, minimalizując rachunki za gaz, a nawet rezygnując
    z zakupu węgla czy oleju opałowego do tego celu,
  • Minimalizując lub rezygnując z kosztów obsługi technologicznej i serwisowej pieców grzewczych, które nie
    będą już niezbędne,
  • Ogrzewając biura oraz pomieszczenia socjalne ciepłem odpadowym śrubowych sprężarek powietrza,
  • Wykorzystując technologiczne powietrze chłodzące, by podnieść temperaturę w hali produkcyjnej.